Zgodovina fakultete
Avtor Tajništvo FZV   
petek, 17 avgust 2007

ZGODOVINSKI RAZVOJ FZV UM

 

Višjo zdravstveno šolo je ustanovil Državni zbor RS z Zakonom o ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru v letu 1993. Novembra 1993 je šola pričela z izvajanjem višješolskega  študijskega programa Zdravstvena nega.

Nova članica mariborske univerze je dobila prostore za svoje delovanje v Žitni ulici 15. Prva generacija študentov je študirala v zelo težkih razmerah, saj je imela na voljo le dve nadstropji stavbe Zdravstvenega doma Maribor in v najemu predavalnico Srednje zdravstvene šole Juge Polak. Šola je izvajala študijski program Zdravstvene nege, ki je trajal 5 semestrov in diplomski semester.

Na višjem študijskem strokovnem programu Zdravstvena nega je diplomiralo 230 študentov,  zadnji leta 2002.

 Z odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije leta 1994, je bila Višja zdravstvena šola preoblikovana v Visoko zdravstveno šolo Univerze v Mariboru. Tako je od 01.01.1995 že delovala kot Visoka zdravstvena šola. Prvega aprila leta 1997 so podelili diplome prvim štiridesetim diplomantom Visoke zdravstvene šole Univerze v Mariboru.

Izredni študij je bil uveden v študijskem letu 1998/99. Zaradi prostorskih težav je šola izvajala izredni študij vsako drugo leto.

V študijskem letu 1999/2000 je bil prvič razpisan podiplomski specialistični program Gerontološka zdravstvena nega, ki je trajal dva semestra.

V letu 1999 je VZŠ UM izdala v okviru evropskega projekta Tempus 6 učbenikov s področja zdravstvene informatike in računalniških tehnologij za področji zdravstva in zdravstvene nege.
 Pomemben mejnik v razvoju je 19. september 2001, ko je bil položen temeljni kamen za obnovo zgradbe in gradnjo prizidka, katerega je financiralo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije.

V študijskem letu 2002/2003 je šola pričela izvajati podiplomske specialistične programe Klinična dietetika, Perioperativna zdravstvena nega in Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi. Leto kasneje pa tudi Patronažno zdravstveno nego.

Avgusta 2002 je Visoka zdravstvena šola organizirala 1. mednarodno poletno šolo z naslovom »International workshop and summer school on nursing research« in izdala zbornik referatov.

Januarja 2003 je bila uspešno zaključena investicija obnove in dozidave objekta Visoke zdravstvene šole na Žitni ulici 15. Nova stavba vključuje 3200 m2 uporabnih površin, štiri nove predavalnice, 5 sodobno opremljenih učilnic za zdravstveno nego, multimedijske učilnice, mikroskopirnico, knjižnico itd.

Visoka zdravstvena šola je praznovala 2. decembra 2003 10. obletnico ustanovitve in ob tej priložnosti tudi organizirala razstavo profesorjev in študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete UM in organizirala mednarodni simpozij z naslovom »New trends in modern nursing« ter ob tej priložnosti izdala zbornik referatov.

Junija 2004 je VZŠ UM organizirala 2. Mednarodno poletno šolo z naslovom »Nursing research focused on gerontological nursing research« in ob tej priložnosti izdala zbornik referatov.

V letu 2004 je VZŠ UM  pričela z intenzivnim sodelovanjem z eno od najelitnejših izobraževalnih inštitucij Johns Hopkins University, School of Nursing ter v sklopu sodelovanja začela izvajati bilateralni projekt E-učenje na daljavo za medicinske sestre (DENED).

 Nova in moderno opremljena stavba šole je nudila odlične pogoje za ustanovitev  Simulacijskega centra, ki deluje pod pokroviteljstvom nemške klinike in poliklinike za anesteziologijo Univerze v Würzburgu.  Svečano odprtje Simulacijskega centra Visoke zdravstve šole je bilo 11. aprila 2005. Je osnova za podporo pri delu in študiju zdravnikom in medicinskim sestram.

Visoka zdravstvena šola je od ustanovitve dalje razvijala založniško dejavnost.
Maja leta 1997 je bila izdana prva skripta v knjižni obliki avtorja doc. dr. Berčiča z naslovom Otorinolaringologija. Do danes je VZŠ UM izdala 29 učbenikov in skripta. Leta 2002 je VZŠ UM izdala učbenik z naslovom »Standardi aktivnosti zdravstvene nege«, prvi tovrstni učbenik s področja zdravstvene nege v Sloveniji.

Ob svetovnem dnevu zdravja je 7. aprila 2006 VZŠ UM organizirala znanstveni simpozij z naslovom »Skupaj delamo za zdravje«.
 Junija 2006 je organizirala 3. mednarodno poletno šolo z naslovom
»Developing research in nursing, social care education and multisectoral cooperation« in izdala zbornik referatov.

Od ustanovitve dalje je VZŠ UM posvečala veliko pozornost raziskovalni dejavnosti. Že kmalu po ustanovitvi je začel delovati Raziskovalni inštitut, nato pa še Katedra za zdravstveno nego, Katedra za medicinske predmete, Katedra za družboslovne predmete in informatiko v zdravstvu in zdravstveni negi, Inštitut za zdravstveno nego, Razvojni inštitut za področje zdravstvene nege in zdravstva, Center za izobraževanje in strokovno izpopoljnjevanje, Center za mednarodno sodelovanje in e-izobraževanje in Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu.

Glede na to, da na fakulteti veliko pozornost posvečamo kakovosti, smo se v letu 2006 prijavili za izvedbo pilotske institucionalne zunanje evalvacije.
Tako je v času od 13. do 14. decembra 2006 Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva na VZŠ UM izvedla pilotsko institucionalno zunanjo evalvacijo.

27. decembra 2006 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Odlok o preoblikovanju Visoke zdravstvene šole v Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Dne 12.03.2007 je bila v skladu z objavljenimi  spremembami in dopolnitvami Statuta UM  v  Uradnem listu št. 22/2007 VZŠ UM tudi uradno preoblikovana v FZV UM.

Zadnja sprememba ( ponedeljek, 17 marec 2008 )